(+48) 509 063 919 solecki@solema.pl

Oferta

Transportery – stoły odkładcze

Opis produktu

Transportery i stoły odkładcze służą do przenoszenia produktu na dalsze stanowiska. Urządzenia mogą odkładać, sortować lub wychwytywać zbrakowane produkty w linii technologicznej.