Klauzula informacyjna, Polityka prywatności

Dane administratora
Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Solema Sp. z o.o. ul. Na Załęczu 1/3A, Kraków. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email: biuro@solema.pl

Zbieranie danych osobowych
Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
- w przypadku odwiedzania naszej strony internetowej: informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny; informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie; informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej; informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
- informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
- wszelkie inne dane osobowe, które nam Państwo przesyłają
- dane zbierane od klientów podczas spotkań osobistych
- dane zbierane podczas rozmowy telefonicznej i spotkań online

Zanim ujawnią Państwo nam dane osobowe innej osoby, musicie uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

Korzystanie z Państwa danych osobowych
Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do celu:
- administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
- personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
- wysyłania zamówionych produktów/usług; 
- wysyłania wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru;
 -płatności od Państwa;
- przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
- wysyłania powiadomień e-mail;
- przesyłania informacji marketingowych i ofert handlowych

Przekazywanie danych osobowych
Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Portalu internetowego. Możemy również przekazać Państwa dane partnerom biznesowym zaangażowanym w prowadzoną przez nas działalność.
Podmioty takie przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.


Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Przysługujące prawa
Przysługuje Państwu prawo: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu wycofania zgody.

W razie podejrzenia przetwarzania Państwa danych w sposób nieprawidłowy, służy Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zmiany w Polityce prywatności
W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.